Prijs van de Vlaamse Gemeenschap voor Strip
Cultuurprijzen Vlaanderen 2008
Auteursdocumentaire